'Krig mot inkompetente sjåfører' Harlow-syklist Highway-trussel 'du får dagen din i retten'

Nick Freeman, en trafikkadvokat og sykkelentusiast Dave Sherry ga motstridende synspunkter på endringene i Highway Code da de begge dukket opp på . Nick var imot endringene som beskriver farene det kan forårsake, Dave følte at bilister burde ha mer 'sunn fornuft' når det gjaldt fotgjengers og syklisters sikkerhet.Verten Phillip Schofield introduserte temaet: 'På lørdag, en revidert motorveikode som skal tre i kraft for å gjøre Storbritannias veier tryggere.'

Rochelle fortsatte: «Blant de nye reglene og veiledningen anses det nå som tryggere for to syklister å sykle side om side, og nå må biler forlate ett komma fem meter når de passerer sykler.

'Den sier også at syklister nå skal sykle i midten av et kjørefelt og saktegående trafikk på roligere veier.'

Når han snakket med Nick, avslørte Phillip at han ikke hadde hørt noe om endringene som bilist eller syklist.'Krig mot inkompetente sjåfører' Harlow-syklist advarer om endring av motorveikode (Bilde: ITV)

'Krig mot inkompetente sjåfører' Harlow-syklist advarer om endring av motorveikode (Bilde: ITV)

Nick sa: 'De er velmenende, jeg mener, hensikten er å gjøre dem tryggere, men jeg tror det faktisk kommer til å ha motsatt effekt.

'Fotgjengere nå i veikryss kan gå av veien, og syklister og andre kjøretøy forventes å stoppe, så det vi gjør er å ta fra oss ansvaret fra de mest sårbare.'For å bekrefte Nicks poeng spurte Phillip: 'Så fotgjengere har lov til å bare gå ut på veien, og vi forventes å stoppe?'

'I et veikryss,' fortsatte Nick. 'Med tanke på det øyeblikket de kan være på telefonene sine, kan de høre på musikk.

'Krig mot inkompetente sjåfører' Harlow-syklist advarer om endring av motorveikode (Bilde: ITV)'Krig mot inkompetente sjåfører' Harlow-syklist advarer om endring av motorveikode (Bilde: ITV)

'Så mitt syn er veldig enkelt, ny motorvei, hvorfor har vi ikke utpekte områder i bysentre der de krysser veiene.'

Han fortsatte med å snakke med Dave om de nye reglene og risikoen for at flere mennesker blir veltet, og forklarte: «Jeg er helt enig, men saken er at du må bruke sunn fornuft.

'Riksveikoden har endret seg fordi det ikke er en krig mot sjåfører, det er en krig mot inkompetente sjåfører. Det handler om å gjøre veien til et bedre sted for fotgjengere, syklister og bilister.

'Skoen er på den andre foten nå, og tenker utenfor boksen tror jeg det er en god ting, det kommer til å forbedre trafikksikkerheten tidoblet.

'Det handler om sunn fornuft, hvis du ikke legger inn disse nye reglene, vil du bli anmeldt, og du kommer til å ha dagen din i retten,' sa han.

Dave fortsatte med å si at motorveikoden oppdateres jevnlig, og det burde ikke være noen unnskyldninger for folk å ikke kjenne reglene.

Seere av This Morning tok til Twitter for å diskutere reglene, og mange var uenige i at de nye reglene vil gjøre veien tryggere.

@Madamemin sa: 'Sikkert den første regelen for fotgjengere er ikke gå ut av fortauskanten hvis det kommer en bil ... sikkerhet vs sunn fornuft.'

@Mikepriestly13 kommenterte: 'Veien er for biler, ikke sykler ... bruk sykkelfeltet som er grunnen til at det ble laget, ikke vev inn og ut av trafikken og ikke gå gjennom røde lys ....'

@FLuffdelic rykket ut: 'Dette vil føre til en økning av årvåkne syklister med hjelmkameraer som forårsaker aggro for sakens skyld.'

@aniloopj la til: 'Jeg kan se disse nye motorveireglene angående syklister og fotgjengere som forårsaker mange unødvendige dødsfall.

'Som bilfører er det skremmende at folk bare kan gå av stien foran biler, det er absurd og farlig.' (sic)

Denne morgenen sendes hverdager fra kl. 10 på ITV